• Slide 07
 • Slide 08
 • Slide 08
 • Slide 12
 • Slide 09
 • Slide 11

 

I v roce 2023 se nám dostává finanční podpory, za kterou vděčíme níže uvedeným subjektům. Děkujeme Všem, kteří nás podpořili finančními dary a dotacemi.

 • Město Třinec
 • Moravskoslezský kraj
 • Město Havířov
 • Obec Hrádek
 • Obec Návsí
 • Obec Ropice
 • Město Jablunkov
 • Obec Nýdek
 • Město Zlaté Hory
 • Město Albrechtice
 • Obec Střítěž
 • Mosty u Jablunkova
Domov pro seniory Senior domy POHODA a.s., obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v dotačním programu ,,  Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 "investiční dotaci v maximální výši 76,90 % vynaložených uznatelných nákladůna projekt ,, Senior domy POHODA a.s. - KSS 4/23 " - Pořízení osobního automobilu, maximálně však do výše 300 000 Kč.
 
 
Domov pro seniory Senior domy POHODA a.s., obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v dotačním programu ,, Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 " investiční dotaci v maximální výši 79,69 % vynaložených uznatelných nákladů na projekt ,, Senior domy POHODA a.s. - KSS 1/23 " - Pořízení profesionální myčky nádobí, maximálně však do výše 100 000 Kč.
 
 
Obdrželi jsme dotace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023.
 

Velice si vážíme podpory, kterou nám věnujete a děkujeme všem níže uvedeným subjektům za dotace a dary, kterými nám přispěli v roce 2022.

 • Město Třinec
 • Moravskoslezský kraj
 • Obec Nýdek
 • Město Havířov
 • Obec Ropice
 • Město Jablunkov
 • Obec Hrádek
 • Město Albrechtice
 • Město Zlaté Hory
 • obec Jeseník nad Odrou
 • město Orlová
 • p. Jan Dembinný
 • obec Střítěž
 • obec Písek

 

moravskoslezsky kraj logo

Financováno z dotace č. 02500/2022/SOC Moravskoslezského kraje "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022" v rozsahu financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav.

 

Za finanční podporu v roce 2021 děkujeme těmto subjektům:

DOTACE POSKYTLI:

 • Moravskoslezský kraj
 • statutární město Třinec
 • obec Ropice
 • statutární město Havířov
 • statutární město Karviná
 • obec Nýdek
 • obec Hrádek

 

DARY POSKYTLI:

 • měso Zlaté hory
 • obec Bocanovice

 

moravskoslezsky kraj logoTřinecnydekBocanoviceRopice

 

Finanční dotaci pro rok 2020 poskytli:

 • statutární město Třinec 
 • statutární město Karviná
 • statutární město Havířov
 • Nadace ČEZ
 • obec Nýdek 
 • obec Ropice

Děkujeme za finanční podporu v roce 2019 těmto subjektům:

Financováno z dotace č. 06443/2019/soc Moravskoslezského kraje

"Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019" v rozsahu podpory realizace poskytovaných služeb.

 

moravskoslezsky kraj logo

Dotace poskytli:

 • Město Třinec Třinec
 • Obec Ropice Ropice

Dary věnovali:

 • obec Košařiska Kosariska
 • město Vratimov Vratimov

Děkujeme za finanční podporu v roce 2018 těmto subjektům:

 • Město Třinec
 • Obec Ropice

Děkujeme za poskytnutí dotace v roce 2017 těmto subjektům:

 • Obec Nýdek
 • Obec Ropice
 • Město Havířov
 • Město Třinec

Děkujeme za finanční podporu pro rok 2016 těmto subjektům:

Dotace poskytli:

 • Obec Ropice
 • Město Havířov
 • Město Karviná
 • Město Třinec

Finanční dary poskytli:

 • Obec Košařiska
 • Obec Nýdek
 • Obec Bystřice
 • Obec Bocanovice

 

moravskoslezsky kraj logo

Obdrželi jsme finanční dotaci z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021, a to v projektu:

Pořízení vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby - SENIOR DOMY POHODA a.s. v Třinci na sociální službu domov pro seniory ve výši 295 100,- Kč.

 

 

moravskoslezsky kraj logo

Obdrželi jsme finanční dotaci z Programu KSS 2/20 na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020, a to v projektu:

Pořízení vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby - SENIOR DOMY POHODA a.s. v Třinci na sociální službu domov pro seniory ve výši 259 200,- Kč.

 

 

moravskoslezsky kraj logo

Obdrželi jsme finanční dotaci z Programu KSS 4/20 na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020, a to v projektu:

Pořízení vozidla pro registrovanou sociální službu domova pro seniory - SENIOR DOMY POHODA a.s. v Třinci ve výši 300 000,- Kč.

 

 

moravskoslezsky kraj logo

Obdrželi jsme finanční dotaci v Programu na podporu poskytování sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020.

 

Děkujeme za materiální podporu během celého roku 2020 supermarketu TESCO v Třinci. Za krásné dárky pro naše seniory a za celoroční podporu.

Senior domy POHODA a.s. si velice váží pomoci při zabezpečení chodu naší organizace v této složité době a děkuje za materiální a systematickou pomoc při preventivních opatřeních pro případ zasažení koronavirem (COVID -19).

 • Krajskému úřadu MSK
 • Statutárnímu městu Třinec
 • Společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
 • Společnosti ADRA o.p.s.
 • Společnosti IRESOFT s. r. o.
 • Domu dětí a mládeže Třinec, příspěvkové organizaci
 • Nadaci ČEZ
 • Třinecké obchodní akademii informačních technologií a veřejné správy s. r. o.
 • Společnosti FINCLUB a.s.
 • HC OCELÁŘI TŘINEC
 • Knihovna Třinec
 • Fanoušci a hráči Baníku Ostrava a Oktagon
 • SOŠ Třineckých železáren Třinec
 • Walmark a.s.

Také děkujeme společnosti Philip Morris ČR za tablet pro naši organizaci, který je určen pro komunikaci klientů s rodinnými příslušníky.

Upřímně děkujeme všem rodinným příslušníkům, dobrovolníkům a zaměstnancům, kteří obětavě ušili roušky a darovali je našemu zařízení.