• Slide 07
  • Slide 08
  • Slide 08
  • Slide 12
  • Slide 09
  • Slide 11

NABÍZÍME

Celoroční ubytování v jedno a dvou-lůžkových pokojích, celodenní stravu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc s úklidem, praním, žehlením a údržbou ložního a osobního prádla, poskytnutí individuální podpory, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.