• Slide 07
  • Slide 08
  • Slide 08
  • Slide 12
  • Slide 09
  • Slide 11

Pro koho je služba určena?

Sociální služba Domov pro seniory je určena pro seniory a osoby se zdravotním postižením, chronickým, tělesným nebo kombinovaným postižením od 60 let věku, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje pomoc druhé osoby a jejichž situaci nelze řešit pomocí rodiny, blízkých osob nebo prostřednictvím terénních a ambulantních služeb.
Služba Domov pro seniory je určena seniorům z Moravskoslezského kraje.

Pro které osoby služba není určena?

Služba není určená osobám, které nespadají do cílové skupiny sociální služby.

  • Osobám mladším 60 let.
  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobé poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Osobám s epidemiologicky závažnou diagnózou vyžadující karanténní opatření (TBC, HIV pozitivní, MRSA, Virová hepatitida, Scabies).
  • Osobám, jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití např. osoby se závažnými psychiatrickými onemocněními, osoby se závislostí na alkoholu a návykových látkách s výjimkou nikotinismu.
  • Osobám hluchoněmým, hluchoslepým, nevidomým, slepým, hluchým s výjimkou osob se zbytky zraku nebo sluchu.