POPIS ZPŮSOBU PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

V případě nespokojenosti s poskytováním sociální služby má nejen klient, ale v jeho zájmu také občan (rodinný příslušník, soused, opatrovník, klíčový pracovník či jiný zaměstnanec zařízení) právo vyjádřit svou stížnost několika způsoby:

  • Písemně lze stížnost zaslat na adresu poskytovatele Senior domy POHODA a.s., v Třinci – Domov pro seniory, ul. Palackého 1331, 739 61 Třinec – Lyžbice, nebo lze písemnou stížnost předat kterémukoli zaměstnanci zařízení. Zaměstnanec, který stížnost převzal, ji následně odevzdá řediteli, vedoucí zdravotního úseku nebo vedoucí sociálního úseku. V jídelně je umístěna Kniha stížností, do které se stížnost zaeviduje a je v ní uveden i způsob řešení dané skutečnosti.
  • Elektronickou poštou stížnost zaslat na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., vedoucí zařízení příchozí e-maily zkontroluje, stížnost vytiskne a zaeviduje v Knize stížností.
  • Ústně lze stížnost podat i přímo v zařízení, kterýkoli zaměstnanec sepíše písemný záznam o stížnosti a formulář s tímto záznamem odevzdá řediteli, vedoucí zdravotního úseku nebo vedoucí sociálního úseku.
  • Telefonicky na tel. 558 987 200, zaměstnanec, který stížnost převzal, sepíše písemný záznam o stížnosti a ten předá řediteli, vedoucí zdravotního úseku nebo vedoucí sociálního úseku.
  • Anonymní stížnost je zaevidována v Knize stížností, přičemž řešení stížnosti je zveřejněno na nástěnce v jídelně zařízení po dobu 15 dnů.

Každá stížnost je zaevidována do Knihy stížností.

Před zahájením poskytování služby jsou klientovi předány informace ústně s postupem kde, kdy, jak a komu si může stěžovat a informační příručka.

Stížnosti jsou evidovány v kanceláři sociálního pracovníka. V Senior domě POHODA a.s., ve vstupním vestibulu na nástěnce jsou vyvěšeny základní informace o tom, jakou formou a kde stížnost podat, kdo si může stěžovat, kdo bude stížnost vyřizovat a do jakého termínu stěžovatel obdrží odpověď.

Klienti jsou také informováni, ke kterým dalším institucím (včetně kontaktu) si mohou stěžovat, pokud nebudou s odpovědí v zařízení spokojeni.